ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของโสมฤทัย ปาปะทา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


นางสาว โสมฤทัย  ปาปะทา
รหัสนักศึกษา 554188079
สาขาวิชา การประถมศึกษา
หมู่ 2
คณะ ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราวภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี

ประวัติส่วนตัว
ข้อมูลเพื่อติดต่อ   ชื่อ น.. โสมฤทัย  ปาปะทา  ชื่อเล่น  แพท
วันเกิด   31 ตุลาคม  2536      โทร  080- 4889726
ที่อยู่ 119.7 .หนองหว้า  อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา  30120
ประวัติการศึกษา     จบจาก   โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
พื้นฐานการเรียน      วิชาที่ชอบ  พละศึกษา 
วิชาที่เรียนได้ดี     พละศึกษา
วิชาที่หนักใจ      ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์
ลักษณะนิสัย      ใจร้อน  เอาแต่ใจ   หงุดหงิดง่าย
ชีวิตในวัยเด็ก     ขี้เกียจทำบ้าน  เล่นเป็นส่วนใหญ่
ความคาดหวังในชีวิต     อยากเป็นข้าราชการ อยากให้พ่อแม่มีชีวิตที่สุขสบาย
ความสามารถพิเศษ       เล่นกีฬา
เรื่องที่สนใจต้องการเรียนรู้   ภาษา  เพราะกำลังจะเข้าสู่อาเซียน